Rubriky
Nezařazené

Bodový systém řidičů

Bodový systém řidičů je speciální preventivní opatření, jehož cílem je dosáhnout minimalizace výskytu dopravních přestupků a motivovat dodržování nejen zákonů, ale také bezpečných přístupů k řízení.

Rubriky
Nezařazené

Dopravní značky

Dopravní značení a signalizace představují důležitou součást systému silničního provozu, která řidiče informuje o pravidlech, jaká při jízdě v dané lokalitě aplikovat.

Rubriky
Nezařazené

Řidičská oprávnění

Získání řidičského oprávnění se řídí definovaným procesem, jehož jednotlivé kroky jsou dány příslušnou legislativou. Ta rozeznává 6 základních skupin dle typu motorového vozidla, k jehož řízení je držitel na základě tohoto oprávnění způsobilý.

Rubriky
Nezařazené

Testy do autoškoly

Zákonnou podmínkou pro získání řidičského oprávnění je prokázání odborné způsobilosti v teoretické i praktické oblasti, které si uchazeči osvojují během výuky v autoškole i samostudiem. Před udělením povolení k žádosti o řidičské oprávnění tak musí uchazeč vypracovat teoretické testy s daným minimem správných odpovědí pro úspěšné splnění, a dále absolvovat cvičnou jízdu, kterou hodnotí místně příslušný komisař.

Rubriky
Nezařazené

Autoškoly – aktuální informace o cenách a procesu získání řidičského oprávnění

Řízení automobilu je jednou ze základních dovedností, která je v dnešní době vyžadována většinou zaměstnavatelů. Jedná se o komplexní dovednost, jež vyžaduje jednak pochopení pohonných systémů automobilu a zautomatizování jejich ovládání, jednak získání znalostí v oblasti pravidel silniční provozu. Celou teoreticko-praktickou výuku nabízí obvykle soukromé subjekty označované jako autoškoly. Autoškola je ekonomickým subjektem poskytujícím konkrétní službu, jejímž […]